Training feedback voor ICT’ers

Soms gebeurt er iets waar je je aan ergert of gedraagt iemand zich op een manier die je raakt. Dan kun je daar natuurlijk kritiek op geven. Alleen heeft kritiek als nadeel dat de ontvangende partij zich aangevallen voelt en in de verdediging gaat. Bovendien geeft kritiek wel informatie over wat er niet goed is, maar niet over wat er dan anders zou moeten. Het kan ook anders. In plaats van kritiek kun je ook feedback geven. Daarmee geef je de ander een kans om zich te verbeteren.

Durven
Eerlijke feedback geven vraagt zelfvertrouwen. Niet iedereen kan het even gemakkelijk. Dat heeft te maken met persoonlijke waarden (bijvoorbeeld beleefdheid of respect) en overtuigingen (“durf ik dit wel?”).

In deze training kijken we daarom, naast praktische vaardigheden, eerst naar de rol van waarden en overtuigingen in ons gedrag. We onderzoeken of die ons helpen of belemmeren en hoe we ze kunnen aanpassen. Pas dan hebben praktische vaardigheden nut.

Praktische vaardigheden
Non-verbale communicatie (houding, stemgebruik) is belangrijk om overtuigend feedback te geven. Daarnaast hoort bij feedback specifiek taalgebruik. Wat zeg je wel en vooral niet?

In de training feedback voor ICT’ers behandelen we een aantal praktische vaardigheden die van belang zijn als we feedback geven.

Trainingsduur
De training feedback voor ICT’ers is maatwerk. De trainingsduur hangt af van de praktische uitdagingen en het doel van de training. We bepalen in overleg de inhoud en duur. Die kan variëren van een dagdeel of avond tot drie dagdelen.

Download de productflyer voor de training feedback voor ICT’ers.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Of ga terug naar het overzicht van de diensten van GroeIT.