Training helpdesk servicedesk servicecenter

Communicatie training IT helpdesk servicedesk service center

Medewerkers van een servicedesk, helpdesk of service center zijn het visitekaartje van de IT organisatie. Ze bepalen voor een groot gedeelte hoe klanten de dienstverlening van de IT organisatie ervaren. Goede communicatie vaardigheden zijn daarom cruciaal! De training behandelt communicatie vaardigheden die belangrijk zijn voor specifiek deze functies.

Inhoud van de training
De training heeft de volgende onderwerpen:

(Non)verbale communicatie
Communicatie met een servicedesk, helpdesk of service center verloopt meestal via de telefoon. Toch zijn zowel lichaamstaal als stemgebruik belangrijk. De training gaat hier specifiek op in.

(Door)vraagtechnieken.
Het is voor een medewerker op een servicedesk, helpdesk of servicecenter belangrijk om snel en effectief een probleem uit te vragen. Dat maakt het gemakkelijker om een probleem te registreren en op te lossen. De training geeft een aantal technieken en modellen die dit ondersteunen.

Omgaan met geïrriteerde klanten
Klanten die contact opnemen met een servicedesk, helpdesk of servicecenter zijn veelal in kleine of grote mate geïrriteerd. De medewerker die de klant aan de telefoon krijgt dient hier op een goede manier mee om te gaan. De training biedt een handig stappenplan om hierbij toe te passen.

Klantperceptie
Het is voor ICT’ers vaak moeilijk om zich te realiseren dat klanten op een hele andere manier naar ICT kijken dan zijzelf. Dat zorgt voor perceptieverschillen, misverstanden en onderlinge irritatie. De training geeft de deelnemers een andere invalshoek op het gebruik van ICT-middelen.

Klanttevredenheid
Het technisch oplossen van een probleem of vraag is veelal niet voldoende voor een tevreden klant. De communicatie tijdens dit proces is minstens even belangrijk. De klant wil gehoord én geholpen worden. De training geeft hiervoor praktische hulpmiddelen.

Trainingsduur
De training is maatwerk. De trainingsduur hangt af van de praktische uitdagingen en het doel van de training. We bepalen in overleg de inhoud en duur.

Leervorm
De training geeft inhoudelijke (klassikale) informatie en biedt daarnaast veel mogelijkheden om met het geleerde te oefenen. Dat zorgt voor integratie van de stof zodat de deelnemers de aangereikte kennis direct in de praktijk inzetten.

Download de productflyer voor communicatie training IT helpdesk servicedesk service center.

Meer weten ? Neem gerust contact op!

Of ga terug naar het overzicht van de diensten van GroeIT.