Coaching voor IT professionals

Soms spelen er bij mensen persoonlijke omstandigheden of belemmerende patronen die niet in een (groeps)training te adresseren zijn. In dat geval biedt coaching uitkomst. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een één-op-één-relatie.

In een coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt en monitort en de cliënt wordt ‘gecoacht’. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Een coachingstraject heeft een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Werkwijze
Een coachtraject start altijd met een gratis intakegesprek. Bij voorkeur zijn zowel de cliënt als de leidinggevende aanwezig. We bekijken om te beginnen of er een ‘klik’ is. Is dat niet zo dan heeft een coachtraject weinig zin. Daarnaast bepalen we samen wat het einddoel van zowel de cliënt als de organisatie is.

Mochten we na de intake besluiten om verder te gaan dan volgt een aanbieding voor het traject. De aanbieding verwoordt de gemaakte afspraken en het einddoel van de coaching zo goed mogelijk. Daarnaast bevat de aanbieding natuurlijk een budgetindicatie.

Meestal bestaat een coachtraject uit vijf gesprekken van maximaal twee uur. Tijdens de intake kan ook blijken dat minder gesprekken voldoende zijn. Dat spreken we samen af.

Na afloop van een traject volgt een eindrapportage. Als de cliënt de rapportage goedkeurt dan ontvangt de leidinggevende een kopie. Er staan persoonlijke dingen in en daar gaan we zorgvuldig mee om.

Waar nodig staan in de rapportage ook adviezen voor de cliënt en de leidinggevende. Indien gewenst volgt ook een evaluatiegesprek op locatie. De rapportage en de evaluatie zijn in de prijs inbegrepen evenals eventuele voorbereidingen voor de gesprekken.

Download de productflyer over coaching voor IT professionals.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Of ga terug naar het overzicht van de diensten van GroeIT.