Coaching op de werkvloer voor IT professionals

In de praktijk blijkt dat het rendement van communicatieve trainingen soms onvoldoende is. Het gedrag van deelnemers verandert niet of te weinig.

In een communicatie training gaat het niet primair om kennis overdragen, maar om gedragsverandering bij de deelnemer(s).
Een nieuw gedragspatroon vraagt om herhaling. Een gemiddelde communicatietraining biedt daarvoor te weinig tijd.

Doen we na de training niets dan vallen de deelnemers weer in hun vertrouwde gedrag terug. Een oplossing hiervoor is coaching op de werkvloer. Coaching op de werkvloer bestaat uit een-op-een begeleiding tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Aanpak
Persoonlijke begeleiding (coaching) op de werkvloer bestaat, per cliënt, uit drie stappen:

1. Een kort interview.
In het interview maakt de coach het doel van de coaching duidelijk en geeft aan wat de cliënt mag verwachten. De medewerker geeft aan op welke specifieke punten ondersteuning gewenst is.
2. Observeren tijdens het werk.
De coach luistert en kijkt mee tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de cliënt. Relevante zaken worden genoteerd. De coach is in deze stap alleen een observator en ‘bemoeit’ zich niet met het werk van de cliënt.
3. Feedback
De coach geeft in een persoonlijk gesprek feedback op hetgeen er genoteerd is tijdens de observatie. De feedback bevat vooral praktische verbeterpunten.

Coaching op de werkvloer betreft vooral ondersteuning op praktische vaardigheden en niet op persoonlijke omstandigheden of belemmerende patronen. Voor dat laatste is reguliere coaching meer geschikt.

Coaching op de werkvloer vindt één of meerdere malen (periodiek) plaats. De frequentie ervan bepalen we in onderling overleg.

Download de productflyer.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Of ga terug naar het overzicht van de diensten van GroeIT.